Samarbejdspartner

For borger med behandlingsdom:

 • Behandlingsansvarlig overlæge: Kontinuerligt samarbejde.
 • Kriminalforsorg: Kontinuerligt samarbejde, komme i huset en gang pr. måned.
 • Psykoseteam, Retspsykiatrisk afdeling Viborg: Kommer ofte på besøg i huset.
 • Politi

Generelle samarbejdspartner:

 • Netværk/familie.
 • Psykiater.
 • Psykolog.
 • Praktiserende læger.
 • Psykiatrisk afdelinger.
 • Personer i nærmiljøet.
 • Kommuner.
 • Socialrådgiver/sagsbehandler.
 • Misbrugscenter.

Botilbudet-Ankers netværks grupper:

 • Filipinenetværks gruppe. Netværk opbygget på tværs af sektionerne, med formål at give mulighed for, at udvikle kompetencer, viden og metoder til, at intensivere indsatsen over for psykisk syge, der begår kriminalitet. Netværket består af følgende: Kriminalforsorg, retspsykiatrisk afdeling, distriktspsykiatrien, socialrådgiver fra sygehus og kommuner, behandler mf.
 • Los netværks gruppe region midtjylland: Netværk af medlemmer af Landsforeningen af opholdssteder og skoletilbud. Gruppen består af ca. 15 bosteder godkendt efter servicelovens § 107.