Dagligdagen

DAGLIGDAG OG DØGNRYTME:

Beboeren har stor indflydelse på planlægningen af dagligdagen.
Der tilstræbes dog på en almindelig hverdag, hvor man står op ca. klokken 8.00, får morgenmad efterfulgt af et morgenmøde hvor alle deltager.
Dagens aktiviteter, tilrettelægges i fællesskab, med hensyntagen til individuelle ønsker/behov.

Formiddagen vil i så vid udstrækning som muligt foregå på beskæftigelsesgården.
Tandlæge og læge besøg forsøges lagt om eftermiddagen.
Der spises aftensmad kl. 18.00, og der er derefter mulighed for, at dyrke egne fritidsinteresser eller deltage i husets tilbud, sysselværksteder mv.
Eller en tur ud til dyrene på beskæftigelsesgården.
Beboerne er selvfølgelig med til at lave mad, indkøb, rengøring af værelser m.v., da disse elementer indgår i ADL træningen.

DØGNRYTME HVERDAGE:
08.00 – 08.30 Morgenmad
09.00 – 11.30 Aktivitet og beskæftigelse
12.00 – 12.30 Frokost
12.30 – 13.00 Middagspause
13.00 – 15.00 Aktivitet og beskæftigelse
17.00 – 18.00 Tilberedning aftensmad.
18.00 – 18.30 Aftensmad.
18.30 – 22.00 Fælles hygge
Ændret i weekender.

AKTIVITET OG BESKÆFTIGELSES TILBUD:
Med baggrund i ønsket, “hverdagen skal bære præg af en så “normal” dagligdag som muligt, hvor vi står op og tager af sted på job”, ligger Dagtilbudet Nødskov ca. 6 km. fra botilbuddets domicil.
Her er tale om en gård hvor de tidligere staldbygninger er indrettet med div. aktivitets/syssel og værksteds faciliteter.
Disse benyttes til eks. renovering af møbler, malerværksted, forarbejdning af ler/træ/metal osv.
Der gives mulighed for ridning, samt hygge og pasning af dyr.

WEEKENDERNE/FRITIDEN:
Der bestræbes på, at der skal holdes “fri” i weekenderne.
Der bliver sovet lidt længere
Der tilbydes ture ud af huset, eks. svømmehal, biograf, køretur til havet, fjorden, m.m.

Weekenderne benyttes til styrkelse af samarbejdet med beboerens familie/netværk.

Der er bålplads, terrasser til hygge stunder om sommeren med grill m.v.
Botilbudet har en båd til rådighed, hvilket giver mulighed for sejl/fiske ture på Limfjorden.

Beboerne opfordres til, at arrangere turer, eks. i biografen, til bowling, til fodbold/håndboldskampe, svømmehal osv.

Det vil her kun være fantasien og økonomien, der sætter grænserne