Tryghed · Vedholdenhed · Rummelighed · Nærhed

forside-anker

  • At beboeren bliver i stand til at mestre en social og så optimal tilværelse på en så god helstøbt og hensigtsmæssig måde som muligt, på trods af eventuelle svære/kroniske psykiske lidelser.
  • At beboeren oplever tryghed får anerkendelse, og kan blive i stand til at leve en så selvstændig tilværelse som muligt.

forside-nodskov

  • Dagtilbuddets formål er at skabe aktivitet, beskæftigelse og oplevelser for brugerne, ud fra en overbevisning om at, aktivitet, beskæftigelse,oplevelser og samvær kan styrke den enkelte identitet.
  • Der tilbydes div. aktivitets/syssel og værkstedsfaciliteter, som kan benyttes til eks. renovering af møbler, malerværksted, forarbejdning af ler/træ/metal osv. Der gives samtidig mulighed for bl.a. ridning, kontakt med dyr samt oplevelser i naturen.