Tryghed · Vedholdenhed · Rummelighed · Nærhed

OBS: Vi er pt. igang med at opdatere og ajourføre siden.

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 97 88 89 10

forside-nodskov

  • Dagtilbuddets formål er at skabe aktivitet, beskæftigelse og oplevelser for brugerne, ud fra en overbevisning om at, aktivitet, beskæftigelse,oplevelser og samvær kan styrke den enkelte identitet.
  • Der tilbydes div. aktivitets/syssel og værkstedsfaciliteter, som kan benyttes til eks. renovering af møbler, malerværksted, forarbejdning af ler/træ/metal osv. Der gives samtidig mulighed for bl.a. ridning, kontakt med dyr samt oplevelser i naturen.